İç Mantık Yöntemi: Projenin anket uygulaması sırasında veya iç mantık kontrolü yapılırken olası hatalara karşı uygulanan iç mantık kontrol yöntemi uygulanır. Böylelikle denek veya anketörden kaynaklanabilecek hataların tamamı ortadan kaldırılır.Müşterilerimizin taleplerine göre veriler yazılı ve/veya basılı olarak sunulur.