Gerçekleştirilen projelerde proje özelliklerine göre Tema Araştırma süpervizörleri tarafından sahada eşlik merdiven altı, geri dönüş veya telefon kontrolü gibi kontroller gerçekleştirilir Her anketörün yaptığı görüşmeler mutlaka kontrol edilir. Böylelikle anketörlerin eksik kalan yönlerini tespit edilir, olası suistimaller engellenir.

Kontrol
Gerçekleştirilen projelerde proje özelliklerine göre Tema Araştırma süpervizörleri tarafından sahada eşlik merdiven altı, geri dönüş veya telefon kontrolü gibi kontroller gerçekleştirilir Her anketörün yaptığı görüşmeler mutlaka kontrol edilir. Böylelikle anketörlerin eksik kalan yönlerini tespit edilir, olası suistimaller engellenir.

İç Mantık ve Kodlama

Yapılan görüşmelerin tamamı yeterlilik ve geçerlilik açısından göz kontrolüne tabii tutulur. Kurallara uygun görüşmelere ayrıca iç mantık kontrolü yapılır. Açık uçlu sorular veri girişi uygun hale gelmesi için kodlanır. Kodlama listesi müşteri onayı alındıktan sonra uzman ekibimiz tarafından uygulanır.