• Kurumun bilinirliğinin anlaşılması,
  • Kurumun rakiplerine göre bulunduğu pozisyonun ve tüketicilerin mevcut piyasada bulunan belirli kurum algılarının öğrenilmesi,
  • Tüketicinin seçiminde ve markaya sadakatinde rol oynayan unsurların açıkça anlaşılması,
  • Kurumun güçlü ve zayıf yanlarını rakiplerle karşılaştırmalı olarak ortaya çıkarılmasına yönelik çözümler