Proje özelliklerine göre İnfo Araştırma süpervizörleri tarafından sahada yapılan araştırmaları kapsar.