Kalitatif araştırma tüketicinin davranışlarını anlamaya ve bu davranışların altındaki sebepleri belirlemeye yarayan bir araştırma yöntemidir.